serwis informacyjny
Kategorie BIP
 • Strona startowa
 • Zamówienia publiczne
 • Przetargi
 • Dziennik Urzędowy
 • Akty prawne - projekty
 •       -- 2015
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
        -- 2006
 • Inne Publikacje
 • Petycje


 • Serwis
 • instrukcja
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • redakcja BIP
 • KATEGORIE BIP   \  AKTY PRAWNE - PROJEKTY

    I N F O R M A C J A


  Zgdonie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekty ustaw i rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.

    udostępnił Publikator dnia 2006-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. 2015
  2. 2013
  3. 2006
  4. 2008
  5. 2009
  6. 2010
  7. 2011
  8. 2012
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra
  $