serwis informacyjny
Kategorie BIP
 • Strona startowa
 • Zamówienia publiczne
 • Przetargi
 • Dziennik Urzędowy
 • Akty prawne - projekty
 • Inne Publikacje
 • Petycje


 • Serwis
 • instrukcja
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • redakcja BIP
 • KATEGORIE BIP   \  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    ZP/3/2017

  Dostawa samochodów osobowych, autobusu turystycznego do przewozu 21 osób oraz autobusu turystycznego do przewozu co najmniej 48 osób. 


  Lista załączników
  1. a. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
  3. c. załącznik nr 1a do siwz
  4. d. załącznik nr 1b do siwz
  5. e. załącznik nr 1c do siwz
  6. f. załącznik nr 1d do siwz
  7. g. załącznik nr 1e do siwz
  8. h. załącznik nr 1f do siwz
  9. i. załącznik nr 1g do siwz
  10. j. załącznik nr 2 do siwz, formularz ofertowy
  11. k. załącznik nr 3 do siwz, JEDZ
  12. l. załącznik nr 4 do siwz, projekt umowy
  13. m. Wzór oświadczenia GRUPA KAPITAŁOWA
  14. n. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
  15. o. Modyfikacja treści SIWZ (1)
  16. p. Odpowiedzi na pytania
  17. r. Odpowiedzi na pytania
  18. s. Modyfikacja treści SIWZ (2)
  19. t. Odpowiedzi na pytania
  20. u. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił administrator BIP dnia 2017-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/5/2017

  Roboty budowlane wykończeniowe niezbędne do dokończenia inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku kasyna. 


  Lista załączników
  1. a. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. b. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  3. c. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
  4. d. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  5. e. Wykaz robót - kryteria selekcji
  6. f. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
  7. g. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu
  8. h. Informacja dotycząca Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
    udostępnił administrator BIP dnia 2017-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2017

  Plan


  Lista załączników
  1. Korekta planu
  2. Plan postępowań
    udostępnił administrator bip dnia 2017-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup usługi ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów będących w dyspozycji Agencji Wywiadu

  ZP/13/2016


  Lista załączników
  1. a. Ogłoszenie
  2. b. SIWZ
  3. c. Załącznik nr 1 do siwz
  4. d. Załącznik nr 2 do siwz
  5. e. Załącznik nr 3 do siwz
  6. f. Załącznik nr 4 do siwz
  7. g. Załącznik nr 5 do siwz
  8. h. Załącznik nr 6 do siwz
  9. i. Informacja z otwarcia ofert
  10. j. Informacja o wyborze ofert
    udostępnił administrator BIP dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra
  $