serwis informacyjny
Kategorie BIP
 • Strona startowa
 • Zamówienia publiczne
 • Przetargi
 • Dziennik Urzędowy
 • Akty prawne - projekty
 • Inne Publikacje
 • Petycje


 • Serwis
 • instrukcja
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • redakcja BIP
 • KATEGORIE BIP   \  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    ZP/9/2017

  Dostawa materiałów teleinformatycznych, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.


  Lista załączników
  1. protokół z otwarcia ofert
  2. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił administrator BIP dnia 2017-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/10/2017

  Roboty budowlane wykończeniowe niezbędne do dokończenia inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku kasyna. 


  Lista załączników
  1. a. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. b. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  3. c. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
  4. d. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  5. e. Wykaz robót - kryteria selekcji
  6. f. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
  7. g. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu
  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  9. Zawiadomienie z otwarcia ofert
    udostępnił administrator BIP dnia 2017-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2017

  Plan


  Lista załączników
  1. Korekta planu
  2. Plan postępowań
    udostępnił administrator bip dnia 2017-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra
  $